Zorgcommunicatie - JEZ-ZCT

Ga naar de inhoud

Zorgcommunicatie

Expertise
Bij het inrichten van het zorgproces speelt het gebruik van techniek een steeds grotere rol, en een in de loop der tijd veranderende rol. De afhankelijkheid van “zorgondersteunende techniek” wordt groter.

Steeds vaker biedt deze techniek mogelijkheden om patiënten meer zelfstandigheid én geborgenheid te geven.

Het goed inzetten van deze techniek ontlast zorgverleners en kan bijdragen aan verminderen van werkdruk.
Een korte- en lange termijn zorgvisie is belangrijk om te bepalen welke ondersteunende ZCT:
 
 • Noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving omtrent privacy,
 • Noodzakelijk is om de dagelijkse kwalitatieve zorg voor onze patiënten te garanderen,
 • Wenselijk is om de kwaliteit van de zorgverlening op een hoger niveau te tillen.
 • Wenselijk is om de belasting van de zorgverleners te verminderen.
       
De zorg kan hierin het beste bepalen wat men nodig heeft.
 
ZCT is te aller tijde ondersteunend aan de zorg, het vervangt niet de zorgprofessionals.


Het op de juiste manier inzetten van ZCT kan de volgende voordelen opleveren:
  
Voordelen voor cliënten:
 1. Meer bewegingsvrijheid omdat zij via een halszender hulp kunnen vragen ongeacht waar ze zich bevinden. Via de halszender kan contact worden gelegd met de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt worden gevolgd.
 2. Meer privacy omdat slimme sensoren en algoritmes alleen meldingen doorgegeven als de cliënt écht een hulpvraag heeft – en niet elke beweging of elk geluid.
 3. Observeren van gedrag kan worden overgenomen door het zorgoproep systeem (niet meer handmatig door verzorgers die permanent meekijken). Meetgegevens over het leefritme zijn dan nauwkeuriger, en de privacy is beter geborgd.
 4. Slimme deurklinken zorgen ervoor dat cliënten die geen tag of sleutel kunnen bedienen alleen hun eigen kamer betreden en niet “per ongeluk”  bij een andere cliënt de kamer op kunnen.

Voordelen voor medewerkers:
 1. Personeel krijgt minder meldingen en routinewerkzaamheden worden geautomatiseerd.
 2. Er zijn meer opties voor het observeren van cliënten, variërend van een grafiek omtrent het gedrag van de cliënt (waarin is opgenomen hoe laat en hoeveel een cliënt slaapt en beweegt), tot de mogelijkheid om op bepaalde tijden in te zoomen en daar alsnog beelden van te bekijken (als de cliënt dat toestaat).
 3. Er zijn tegenwoordig meer en slimmere sensoren beschikbaar, waarmee beter op de cliënt kan worden afgestemd waarop moet worden gedetecteerd (niet alleen op beweging, maar ook op welke beweging, of op welk geluid).
 4. Er zijn andere werkvormen mogelijk, zoals het op afstand observeren van cliënten, wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld in de nacht medewerkers tussen locaties te laten bewegen zonder dat de cliënten uit het oog worden verloren.

Anno 2022 is ZCT intramuraal én extramuraal inzetbaar. Denk aan het gebruik bij beschermd wonen, en om cliënten de gelegenheid te bieden om hulpverleners op te roepen als ze buiten zijn en teveel prikkels ervaren.

Observatie of bewakingsfuncties die vroeger alleen klinisch konden worden ingezet kunnen nu zo goed als allemaal ook in een beschermd wonen omgeving worden aangeboden.JEZ-ZCT werkt samen met eindgebruikers concepten uit waarin zorgcommunicatie wordt toegepast. Doel is dat:

 • Veiligheid en privacy van patiënten/cliënten wordt geborgd,
 • De zorgverlener de informatie krijgt die nodig is om op het juiste moment de juiste beslissing te kunnen nemen.De meeste ontwikkeling in ZCT techniek vindt plaats met het oog op het vergroten van de privacy en autonomie van cliënten. Niet in de laatste plaats omdat dit wettelijk geëist wordt. De gedachte is om veel minder te alarmeren, en alleen te alarmeren als er een zorgvraag wordt gedetecteerd. Gedrag van cliënten waar geen zorgvraag uit voortvloeit wordt niet gerapporteerd. Vormgeving van sensoren en camera’s is helaas nog industrieel, wat de acceptatie niet altijd bevordert. Sommige fabrikanten ontwikkelen op dit moment door op basis van robots, die hetzelfde doen en kunnen als de industriële apparatuur, maar door vormgeving en software veel beter worden geaccepteerd door cliënten.
JEZ-ZCT is een handelsnaam van JEZ-Holding B.V.

JEZ-ZCT
Smetanastraat 5
6904 HE Zevenaar

Bel ons: 085 - 5802840
Mail ons: john@jez-zct.nl
 
 

 
 

KvK nr.: 09157985.
Bank: NL32RABO0116.5655.43
BTW nummer: 8153.67.193.B01
JEZ-ZCT is een handelsnaam van JEZ-Holding B.V.

JEZ-ZCT
Smetanastraat 5
6904 HE Zevenaar

Bel ons: 085 - 5802840
Mail ons: john@jez-zct.nl
 
 

KvK nr.: 09157985.
Bank: NL32RABO0116.5655.43
BTW nummer: 8153.67.193.B01
JEZ-ZCT is
supporter van:

Terug naar de inhoud